Skriv inn det du ønsker å søke på.

Saxifraga rivularis L. ssp. rivularis

Sted: Gruve 7 fjellet,
Adventdalen

Sted: Gruve 7 fjellet,
Adventdalen

Sted: Christian Michelsenfjella,
Krossfjorden

Vitenskapelig navn, betydning og opprinnelse:

Saxifraga: Av latin saxum, bergknaus, og frango, bryte. Plantenavn hos Marcellus Empiricus, ca. 410.

:

Se alle

Saxifraga rivularis ssp. rivularis

Engelsk navn:
Tysk navn:
Norsk navn:Bekkesildre
Familie:Saxifragaceae

Synonymer:

Saxifraga rivularis L.

Vitenskapelige data:


Gruppe:
Livsform:
Totalutbredelse:
Utbredelse på Svalbard:
Diploid/Polyploid:
Kromosom nummer (2n):
Pollineringsvektor:
Hovedpollineringsmåte:
Kilde: Brochmann, C. & Steen, S.W, 1999 - Sex and genes in the flora of Svalbard